09.00 - 09.05
Uroczyste przywitanie uczestników
prof. Ewa Sewerynek, prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska
09.05 - 09.35
SESJA 1: ZŁAMANIA OSTEOPOROTYCZNE
09.05 - 09.17
Program profilaktyki osteoporozy POWER i co dalej?
prof. Piotr Głuszko
09.17 - 09.29
Złamanie osteoporotyczne - jak się goi, jak ocenić zrost, kiedy rozpocząć leczenie farmakologiczne?
prof. Edward Czerwiński
09.29 - 09.35
Dyskusja
09.35 - 10.31
SESJA 2: FRAX - CZYNNIKI RYZYKA NIE OBJĘTE OCENĄ RYZYKA ZŁAMANIA, ALE WAŻNE - DLACZEGO?
09.35 - 09.40
Ocena ryzyka złamania FRAX – kliniczne czynniki ryzyka uwzględnione w kalkulatorze
prof. Piotr Głuszko
09.40 - 09.52
Cukrzyca typu 2
prof. Edward Franek
09.52 - 10.04
Ocena związku wcześniejszych upadków i złamań na ryzyko kolejnych złamań
prof. Edward Czerwiński
10.04 - 10.16
Sarcopenia
dr Małgorzata Kupisz-Urbańska
10.16 - 10.31
Dyskusja
10.31 - 10.46
PRZERWA
10.46 - 11.42
SESJA 3: LECZENIE FARMAKOLOGICZNE OSTEOPOROZY
Denosumab
10.46 - 10.51
Co jest podstawą zmian w rekomendacjach w zakresie diagnostyki i farmakoterapii osteoporozy - Ryzyko złamania a wybór leku wg wytycznych polskich Ekspertów 2023
prof. Ewa Sewerynek
10.51 - 11.03
Porównanie skuteczności denosumabu vs bisfosfoniany (w tym kwas zoledronowy) u kobiet z osteoporozą pomenopauzalną w programie ochrony zdrowia USA
prof. Ewa Sewerynek
11.03 - 11.15
Denosumab – spojrzenie praktyczne, po rozszerzeniu listy leków bezpłatnych dla osób 65 plus
dr Maria Rell-Bakalarska
11.15 - 11.27
Denosumab i bisfosfoniany zastosowanie w profilaktyce i leczeniu zmian kostnych u osób z rozpoznaną chorobą nowotworową - zysk, strata
prof. Waldemar Misiorowski
11.27 - 11.42
Dyskusja
11.42 - 11.52
PRZERWA
11.52 - 12.55
SESJA 4: LECZENIE FARMAKOLOGICZNE OSTEOPOROZY
Leki anaboliczne
11.52 - 12.04
Miejsce leków anabolicznych w leczeniu osteoporozy indukowanej glikokortykosteroidami na podstawie zaleceń ACR
prof. Piotr Głuszko
12.04 - 12.16
Miejsce leków anabolicznych w osteoporozie i nie tylko…. (onkologia)
prof. Waldemar Misiorowski
12.16 - 12.28
Miejsce leków anabolicznych w przewlekłej chorobie nerek
prof. Jerzy Przedlacki
12.28 - 12.40
Czy są wystarczające dowody na związek pomiędzy zahamowaniem sklerostyny a wzrostem ryzyka sercowo-naczyniowego?
prof. Piotr Leszczyński
12.40 - 12.55
Dyskusja
12.55 - 13.30
LUNCH
13.30 - 14.21
SESJA 5: LECZENIE FARMAKOLOGICZNE OSTEOPOROZY
Witamina D
13.30 - 13.42
Stosowanie dużych dawek witaminy D w prewencji i leczeniu osteoporozy
prof. Ewa Sewerynek
13.42 - 13.54
Profilaktyka i leczenie niedoborów witaminy D u osób dorosłych
prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska
13.54 - 14.06
Postępowanie w niedoborze witaminy D w otyłości
dr Michał Stuss
14.06 - 14.21
Dyskusja
14.21 - 15.12
SESJA 6: CHOROBY UKŁADU KOSTNEGO – CO NOWEGO W DIAGNOSTYCE I LECZENIU
14.21 - 14.33
Najczęstsze przyczyny hiperkalcemii - Nowe zalecenia leczenia hiperkalcemii nowotworowej u dorosłych
dr hab. Magdalena Walicka
14.33 - 14.45
Aktualne trendy w leczeniu wrodzonej łamliwości kości (Ostegenesis imperfecta)
prof. Jerzy Konstantynowicz
14.45 - 14.57
Hipofosfatazja – najnowsze informacje dotyczące przebiegu choroby i leczenia
dr hab. Izabela Michałus
14.57 - 15.12
Dyskusja
15.12 - 15.27
PRZERWA
15.27 - 16.30
SESJA 7: SPOJRZENIE PRAKTYCZNE NA WYBÓR POSTĘPOWANIA I FARMAKOTERAPII OSTEOPOROZY U PACJENTA Z JUŻ ROZPOZNANĄ I LECZONĄ INNĄ CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ
15.27 - 15.39
Z chorobą reumatoidalną - okiem reumatologa
dr Katarzyna Pawlak-Buś
15.39 - 15.51
Z chorobą zwyrodnieniową stawów - okiem ortopedy - rehabilitanta
prof. Tomasz Blicharski
15.51 - 16.03
Z chorobą tarczycy – okiem endokrynologa
dr Michał Stuss
16.03 - 16.15
Z wielochorobowością – okiem geriatry
prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska
16.15 - 16.30
Dyskusja
16.30 - 16.40
Zakończenie Konferencji
prof. Ewa Sewerynek, prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska