08.30 – 08.40
Uroczyste przywitanie uczestników | Prof. Ewa Sewerynek, Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska, Prof. Edward Franek
08.40 – 09.40
SESJA 1: OSTEOPOROZA
Epidemiologia, osteomorfy, osteoporoza przedmenopauzalna
08.40 - 08.55
Epidemiologia złamań w Polsce?
Prof. Edward Franek
08.55 - 09.10
Osteomorfy – nowe pochodne osteoklastów
Dr med. Magdalena Walicka
09.10 - 09.25
Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u kobiet w wieku przedmenopauzalnym
Prof. Piotr Leszczyński
09.25 – 09.40
DYSKUSJA
09.40 – 09.50
PRZERWA
09.50 – 11.00
SESJA 2: OSTEOPOROZA
Nowe zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne w oparciu o aktualizację z 2020
09.50 – 10.00
Strategia diagnostyki i leczenia - aktualizacja postępowania w 2022
Prof. Roman Lorenc
10.00 – 10.15
Grupy ryzyka a wskazania terapeutyczne – polskie realia
Prof. Ewa Sewerynek
10.15 – 10.30
Strategia leczenia pacjentów z bardzo wysokim ryzykiem złamań
Prof. Edward Czerwiński
10.30 – 10.45
Osteoporoza posteroidowa
Prof. Piotr Głuszko
10.45 – 11.00
DYSKUSJA
11.00 – 11.10
PRZERWA
11.10 – 12.10
SESJA 3: CHOROBA OTYŁOŚCIOWA
Choroba otyłościowa a ryzyko złamań
11.10 – 11.25
Otyłość prosta
Dr med. Michał Stuss
11.25 – 11.40
Operacje bariatryczne
Dr hab. Alina Kuryłowicz
11.40 – 11.55
Otyłość sarkopeniczna
Dr med. Małgorzata Kupisz-Urbańska
11.55 – 12.10
DYSKUSJA
12.10 – 12.20
PRZERWA
12.20 – 13.35
SESJA 4: WITAMINA D
Niedobory witaminy D: miejsce witaminy D, aktywnych metabolitów – co komu i dlaczego?
12.20 – 12.35
Czy zmiana podejścia do suplementacji i leczenia witaminą D jest uzasadniona w Long-term Covid-19?
Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska
12.35 – 12.50
Miejsce aktywnych metabolitów witaminy D w terapii osteoporozy
Prof. Jerzy Przedlacki
12.50 – 13.05
Porównanie stosowania różnych dawek suplementacyjnych
Dr hab. Waldemar Misiorowski
13.05 – 13.20
Przewlekły ból mięśniowo-szkieletowy – miejsce witaminy D
Prof. Ewa Wielosz
13.20 – 13.35
DYSKUSJA
13.35 – 13.45
PRZERWA
13.45 – 14.40
SESJA 5: PRZYPADKI
Osteoporoza - przez przypadki
13.45 – 14.05
Rak piersi – zapobieganie i leczenie w różnych grupach ryzyka
Dr hab. Ewa Kalinka
14.05 – 14.25
Nefrologia w osteoporozie, co, kiedy i dlaczego?
Prof. Jerzy Przedlacki
14.25 – 14.45
Denosumab i co dalej?
Prof. Ewa Sewerynek
14.45 – 15.00
DYSKUSJA
15.00 – 15.10
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
Prof. Ewa Sewerynek, Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska, Prof. Edward Franek