08.25 – 08.30
POWITANIE
Prof. Ewa Sewerynek, Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska
08.30 – 09.10
SESJA 1 | Osteoporoza
Prowadzenie: Prof. Ewa Sewerynek, Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska
08.30 – 08.45
Aktualizacja zaleceń polskich w diagnostyce i leczeniu osteoporozy (czy nadążamy za zmianami w wytycznych postępowania w diagnostyce i leczeniu osteoporozy – krytyczne spojrzenie)
Prof. Piotr Głuszko
08.45 – 09.00
Postępowanie w przypadku przerwania terapii denosumabem
Prof. Ewa Sewerynek
09.00 – 09.10
Dyskusja
09.10 – 09.15
PRZERWA
09.15 – 10.20
SESJA 2 | Osteoporoza cz. 2. Highlights of the ASBMR 2022
Prowadzenie: Prof. Ewa Sewerynek, Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska
09.15 – 09.35
Clinical Highlights – Co nowego? – romosozumab, denosumab
Prof. Ewa Sewerynek
09.35 – 09.50
Basic Highlights – translacyjny potencjał nauk podstawowych
Prof. Roman Lorenc
09.50 – 10.05
Powikłania długoterminowej terapii osteoporozy
Prof. Edward Czerwiński
10.05 – 10.20
Dyskusja
10.20 – 10.25
PRZERWA
10.25 – 11.40
SESJA 3 | Osteoporoza cz. 3.
Prowadzenie: Prof. Ewa Sewerynek, Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska
10.25 – 10.40
Postępowanie i leczenie osteoporozy w przebiegu przewlekłej choroby nerek
Prof. Jerzy Przedlacki
10.40 – 10.55
Szkieletowe konsekwencje cukrzycy
Prof. Edward Franek
10.55 – 11.10
Powikłania metaboliczne i mięśniowo-szkieletowe w przebiegu SARS-Cov-2:
Uwagi praktyczne dla opieki zdrowotnej
Dr med. Małgorzata Kupisz-Urbańska
11.10 – 11.25
Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w osteoporozie posteroidowej w oparciu o różne dawki i czas podawania u kobiet w wieku rozrodczym i pomenopauzalnym
Prof. Piotr Leszczyński
11.25 – 11.40
Dyskusja
11.40 – 11.45
PRZERWA
11.45 – 12.45
SESJA 4 | Nie tylko osteoporoza
Prowadzenie: Prof. Ewa Sewerynek, Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska
11.45 – 12.00
Zmiany ogniskowe w kościach: patofizjologia i leczenie
Prof. Tomasz Blicharski
12.00 – 12.15
Wrodzona łamliwość kości (Osteogenesis imperfecta)
Prof. Jerzy Konstantynowicz
12.15 – 12.30
Osteomalacja hipofosfatemiczna – nowa terapia
Dr hab. Waldemar Misiorowski
12.30 – 12.45
Dyskusja
12.45 – 13.00
PRZERWA
13.00 – 14.45
SESJA 5 | Witamina D, wapń
Prowadzenie: Prof. Ewa Sewerynek, Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska
13.00 – 14.00
Aktualizacja zaleceń dotyczących profilaktyki i leczenia niedoborów witaminy D w Polsce – Prof. Paweł Płudowski
Dzieci – Prof. Jerzy Konstantynowicz
Dorośli – Dr hab. Waldemar Misiorowski
Seniorzy – Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska
14.00 – 14.15
Miejsce wapnia w leczeniu osteoporozy
Dr Maria Rell-Bakalarska
14.15 – 14.30
Dyskusja
14.30 – 14.35
PRZERWA
14.35 – 15.55
SESJA 6 | Przypadki kliniczne
Prowadzenie: Prof. Ewa Sewerynek, Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska
14.35 – 14.55
Niedoczynność przytarczyc – nowe terapie – analogi PTH, alternatywa dla alfadiolu
Dr Michał Stuss
14.55 – 15.10
Postępowanie z pacjentami po złamaniu biodra
Dr med. Dariusz Chmielewski
15.10 – 15.25
Następstwa kostne w przebiegu przewlekłego leczenia psychiatrycznego
Dr Piotr Wierzbiński
15.25 – 15.40
Rak prostaty a ryzyko złamań
Dr hab. Ewa Kalinka
15.40 – 15.55
Dyskusja
15.55
PODSUMOWANIE KONFERENCJI
Rekomendacje polskie – dostępne w 2023 w zakresie chorób metabolicznych kości i witaminy D
Prof. Ewa Sewerynek, Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska