PATRONAT NAUKOWY
Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne
im. Prof.dr hab.med. Wandy Horst-Sikorskiej


Zakład Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego UM w Łodzi

PATRONAT HONOROWY


INFARMA

ORGANIZATOR