Szanowni Państwo,

W dniu 26 stycznia 2019r. odbyła się kolejna VII Edycja Konferencji Echa ASBMR Montreal 2018 pod Patronatem Naukowym JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Prof. dr hab. med. Radzisława Kordka oraz Patronatem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Stowarzyszenia Scholaris im. Prof. dr hab. med. Wandy Horst-Sikorskiej, przy współudziale głównego sponsora firmy Amgen, pozostałych sponsorów Sun-Farm, P&G, Teva i Lekam oraz wystawców Medinco, Norax Medical oraz Oleofarm.

W interdyscyplinarnym spotkaniu udział wzięło ok. 140 uczestników z różnych ośrodków w Polsce, specjalistów zajmujących się osteoporozą, w tym: endokrynologów, reumatologów, ortopedów, pediatrów, lekarzy chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej. W konferencji udział wzięli następujący wykładowcy: Prof. Roman Lorenc (Warszawa), Prof. Edward Czerwiński (Kraków), Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska (Warszawa), Prof. Krystyna Księżopolska-Orłowska (Warszawa), Prof. Piotr Głuszko (Warszawa), Prof. Piotr Leszczyński (Poznań), Prof. Jerzy Konstantynowicz (Białystok), Dr Paweł Abramowicz (Białystok), Dr Maria Rell-Bakalarska (Warszawa), Dr med. Waldemar Misiorowski (Warszawa), Dr med. Katarzyna Pawlak-Buś (Poznań) oraz organizatorzy spotkania: Prof. Ewa Sewerynek i Dr med. Michał Stuss (UM w Łodzi).

Tematem Konferencji było przybliżenie nowych doniesień dotyczących zarówno diagnostyki, jak i leczenia zaburzeń metabolizmu kostnego, przedstawionych na zjeździe organizowanym corocznie przez American Society for Bone Mineral Research - w 2018 roku w Montrealu (Kanada).

Przedstawiono najnowocześniejsze podejście do diagnostyki osteoporozy w oparciu o nowe informacje przedstawione na zjeździe. Zademonstrowano najnowsze dane dotyczące denosumabu – pierwszego leku biologicznego zarejestrowanego do terapii osteoporozy u kobiet i mężczyzn, podkreślając możliwość jego stosowania zarówno jako leku pierwszego wyboru w leczeniu, jak i kontynuacji po wcześniej stosowanej terapii bisfosfonianami. Zwrócono uwagę na możliwość prewencji złamań w trakcie leczenia denosumabem u kobiet z rakiem piersi podczas terapii inhibitorem aromatazy. Ze względu na informacje z 2016 r. o zwiększeniu ryzyka mnogich złamań kręgów u pacjentów po przerwaniu terapii denosumabem przeprowadzono analizę optymalnego czasu przerwania inhibitora aromatazy w stosunku do drug holiday denosumabu. Przedstawiono wyniki badania wskazującego na przewagę korzyści stosowania denosumabu nad ewentualnymi objawami niepożądanymi. Nowością spotkania w Montrealu było zwrócenie uwagi na złamania atypowe jako powikłanie długoterminowej terapii bisfosfonianami i ich konfrontacji z ryzykiem złamania bliższego odcinka kości udowej po przerwaniu terapii. Zaprezentowano także wyniki potwierdzające przeciwzłamaniowy efekt działania romosozumabu- przeciwciała antysklerostynowego (wyniki badania klinicznego 3. fazy - FRAME) i perspektywę wdrożenia leczenia osteoporozy jego preparatem wkrótce po zarejestrowaniu. Ze względu na możliwość stosowania Romosozumabu przez okres roku, istotną informacją było przedstawienie pozytywnej terapii denosumabem jako kontynuacji leczenia w celu utrwalenia efektu. Ponadto, poruszono temat “zalet i wad” terapii długoterminowej w kontekście działań niepożądanych, a także przypomniano słuchaczom o roli wapnia i wit. D3 w metabolizmie kości i ich wykorzystaniu w prewencji oraz leczeniu na podstawie najnowszych zaleceń, w tym również nowelizacji zaleceń polskich z 2017 r. Zwrócono także uwagę na problem zmieniającego się spektrum problemów terapeutycznych u pacjentów z osteogenesis imperfecta wchodzących w dorosłość. Konferencja zakończyła się sesją poświęconą spersonifikowanej terapii osteoporozy, w oparciu o przypadki kliniczne, podkreślając: rolę hiponatremii w ryzyku złamań oraz rolę rehabilitacji w prewencji upadków.
Ponadto, próbowano odpowiedzieć na pytania:

  1. Czy probiotyki mogą wpływać na metabolizm kostny?
  2. Czy złamania poporodowe to częste przypadki?

Dodatkowo omówiono nowe spojrzenie na leczenie osteoporozy posteroidowej w związku z nowym wskazaniem rejestracyjnym denosumabu.

Prof. Ewa Sewerynek
Kierownik Zakładu Zaburzeń Endokrynnych
i Metabolizmu Kostnego Katedry Endokrynologii UM w Łodzi
Przewodnicząca Sekcji Chorób Metabolicznych Kości
Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego