Szanowni Państwo,

W dniu 13 stycznia 2018 r. odbyła się kolejna VI Edycja Konferencji Echa ASBMR 2017 pod Patronatem Naukowym JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. dr hab. med. Radzisława Kordka oraz Patronatem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Stowarzyszenia Scholaris im. prof. dr hab. med. Wandy Horst-Sikorskiej.

W interdyscyplinarnym spotkaniu udział wzięło przeszło 140 uczestników z różnych ośrodków w Polsce, specjalistów zajmujących się osteoporozą, w tym: endokrynologów, reumatologów, ortopedów, pediatrów, lekarzy chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej. W konferencji udział wzięli następujący wykładowcy: prof. Roman Lorenc (Warszawa), prof. Edward Czerwiński (Kraków), prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska (Warszawa), prof. Piotr Leszczyński (Poznań), dr med. Magdalena Wielicka (Łódź), dr med. Waldemar Misiorowski (Warszawa), dr med. Katarzyna Pawlak-Buś (Poznań), dr med. Cezary Strugała oraz organizatorzy spotkania: prof. Ewa Sewerynek i dr med. Michał Stuss (UM w Łodzi).

Tematem Konferencji było przybliżenie nowych doniesień dotyczących zarówno diagnostyki, jak i leczenia zaburzeń metabolizmu kostnego, przedstawionych na zjeździe organizowanym corocznie przez American Society for Bone Mineral Research - w 2017 roku w Denver (USA).

Przedstawiono najnowocześniejsze podejście do diagnostyki osteoporozy w oparciu o nowe informacje przedstawione na zjeździe w Denver. Zademonstrowano najnowsze dane dotyczące denosumabu – pierwszego leku biologicznego zarejestrowanego do terapii osteoporozy u kobiet i mężczyzn, podkreślając możliwość jego stosowania zarówno jako leku pierwszego wyboru w leczeniu, jak i kontynuacji po wcześniej stosowanej terapii bisfosfonianami. Ze względu na informacje z 2016 r. o zwiększeniu ryzyka mnogich złamań kręgów u pacjentów nie stosujących się do zaleceń ciągłości terapii, zwrócono uwagę słuchaczy na konieczność podawania innego leku antyresorpcyjnego w przypadku przerwania leczenia biologicznego denosumabem. Zaprezentowano także wyniki potwierdzające przeciwzłamaniowy efekt działania romosozumabu - przeciwciała antysklerostynowego (wyniki badania klinicznego 3. fazy - FRAME) i perspektywę wdrożenia leczenia osteoporozy jego preparatem wkrótce po zarejestrowaniu. Ze względu na możliwość stosowania Romosozumabu przez okres roku, istotną informacją było przedstawienie pozytywnej terapii denosumabem jako kontynuacji leczenia w celu utrwalenia efektu. Ponadto, poruszono temat “zalet i wad” terapii długoterminowej, przypominając słuchaczom o roli wapnia i wit. D3 w metabolizmie kości i ich wykorzystaniu w prewencji oraz leczeniu na podstawie najnowszych zaleceń, także nowelizacji zaleceń polskich z 2017 r. Zwrócono także uwagę na problem osteoporozy u pacjentów z niewydolnością nerek, cukrzycą, otyłością. Konferencja zakończyła się sesją poświęconą spersonifikowanej terapii osteoporozy w oparciu o przypadki kliniczne podkreślając:

  1. rolę wapnia i witaminy D w przygotowaniu do leczenia antyresorpcyjnego
  2. terapii i gojenia po złamaniach osteoporotycznych w oparciu o nowelizację zaleceń ortopedycznych, a także
  3. co należy robić w przypadku konieczności przerwania terapii

Prof. Ewa Sewerynek
Zakład Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego
Katedry Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Galeria