Szanowni Państwo,

W dniu 16 stycznia 2016r. odbyła się IV Edycja Konferencji Echa ASBMR 2015 pod patronatem Naukowym JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. dr hab. med. Pawła Górskiego oraz Patronatem Polskiego Kolegium Osteoporozy, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Stowarzyszenia Scholaris im. prof. dr hab. med. Wandy Horst-Sikorskiej. Organizatorem merytorycznym spotkania był Zakład Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego Katedry Endokrynologii przy współudziale sponsorów (Amgen, Teva, Polpharma, Unipharm, Zentiva, Apotex).

W interdyscyplinarnym spotkaniu udział wzięło przeszło 140 uczestników z różnych ośrodków w Polsce, specjalistów zajmujących się osteoporozą, w tym: endokrynologów, reumatologów, ortopedów, pediatrów, lekarzy chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej. W konferencji udział wzięli następujący wykładowcy: prof. Roman Lorenc (Warszawa), prof. Edward Czerwiński (Kraków), prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska (Warszawa), prof. Piotr Głuszko (Warszawa), prof. Wojciech Pluskiewicz (Zabrze), prof. Piotr Leszczyński (Poznań), dr hab. med. Agnieszka Rusińska (Łódź), dr med. Waldemar Misiorowski (Warszawa), dr med. Katarzyna Pawlak-Buś (Poznań), dr med. Maria Rell-Bakalarska (Warszawa), dr med. Michał Stuss (Łódź) i prof. Ewa Sewerynek (UM w Łodzi – organizator spotkania).

Tematem spotkania było przybliżenie nowych doniesień dotyczących zarówno diagnostyki, jak i leczenia zaburzeń kostnych, przedstawionych na zjeździe organizowanym corocznie przez American Society for Bone Mineral Research - w roku 2015 w Seattle (USA). Zwrócono uwagę na dyskusję dotyczącą rozszerzenia definicji osteoporozy NOF (Siris contra Kanis) i konieczność organizowania zespołów koordynujących opiekę nad pacjentami ze złamaniem niskoenergetycznym, czyli tzw. system zapobiegania złamaniom (FLS), którego zasięg na świecie i w Polsce jest coraz większy. Przedstawiono nowe dane dotyczące denosumabu – pierwszego leku biologicznego zarejestrowanego do terapii osteoporozy u kobiet i mężczyzn oraz możliwość jego stosowania zarówno jako leku pierwszego wyboru w leczeniu, jak i kontynuacji po wcześniej stosowanej terapii bisfosfonianami. Przedstawiono doniesienia i perspektywę wdrożenia nowych form leczenia osteoporozy. Ponadto, zwrócono uwagę na nowe badania obserwacyjne i bezpieczeństwo terapii długoterminowej. Podkreślono rolę wapnia i wit. D3 w metabolizmie kości i ich wykorzystanie w prewencji i leczeniu na podstawie najnowszych zaleceń. Przedstawiono wpływ cukrzycy, otyłości, niewydolności nerek i chorób nowotworowych na ryzyko złamań. Podsumowując, określono co może być celem leczenie (treat to target).

Prof. Ewa Sewerynek
Kierownik Zakładu Zaburzeń Endokrynnych
i Metabolizmu Kostnego Katedry Endokrynologii UM w Łodzi
Przewodnicząca Sekcji Chorób Metabolicznych Kości
Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego
Galeria