Szanowni Państwo,

W dniu 17 stycznia 2015r. odbyła się III Edycja Konferencji Echa ASBMR 2014 pod patronatem Naukowym JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. dr hab. med. Pawła Górskiego, Polskiego Kolegium Osteoporozy, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Zakładu Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego Katedry Endokrynologii i Stowarzyszenia Scholaris im. prof. dr hab. med. Wandy Horst-Sikorskiej. Konferencja została zorganizowana przy współudziale sponsorów: Amgen, Orkla Health, Polpharma, Roche, Unipharm, Zentiva.

W interdyscyplinarnym spotkaniu udział wzięło przeszło 140 uczestników z różnych ośrodków w Polsce, specjalistów zajmujących się osteoporozą, w tym: endokrynologów, reumatologów, ortopedów, lekarzy chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej. W konferencji udział wzięli następujący wykładowcy: prof. Roman Lorenc (Warszawa), prof. Edward Czerwiński (Kraków), prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska (Warszawa), prof. Piotr Głuszko (Warszawa), prof. Wojciech Pluskiewicz (Zabrze), (Warszawa), prof. Piotr Leszczyński (Poznań), dr med. Waldemar Misiorowski (Warszawa), Dr med. Katarzyna Pawlak-Buś, dr med. Maria Rell-Bakalarska (Warszawa), dr med. Andrzej Sawicki (Poznań) i prof. Ewa Sewerynek (UM w Łodzi – organizator spotkania).

Tematem spotkania było przybliżenie wyników nowych badań klinicznych, dotyczących zarówno diagnostyki, jak i leczenia zaburzeń kostnych, przedstawionych na zjeździe organizowanym corocznie przez American Society for Bone Mineral Research - w roku 2014 w Houston (USA). Zwrócono uwagę na próbę rozszerzenia definicji osteoporozy NOF i konieczność organizowania zespołów koordynujących opiekę nad pacjentami ze złamaniem biodra, czyli tzw. system zapobiegania złamaniom (FLS). Zwrócono uwagę na osteokalcynę jako hormon istotny w regulacji metabolizmu kostnego. Przedstawiono nowe dane dotyczące denosumabu – pierwszego leku biologicznego zarejestrowanego do terapii osteoporozy u kobiet i mężczyzn oraz możliwość jego stosowania jako leku pierwszego wyboru w leczeniu. Zwrócono uwagę na korzyści terapii sekwencyjnej i skojarzonej oraz bezpieczeństwo terapii długoterminowej. Podkreślono rolę wapnia i wit. D3 w metabolizmie kości i ich wykorzystanie w prewencji i leczeniu na podstawie najnowszych zaleceń. Próbowano odpowiedzieć na pytanie: Czy da się prawidłowo przewidzieć wystąpienie złamania osteoporotycznego?

Prof.Ewa Sewerynek
Kierownik Zakładu Zaburzeń Endokrynnych
i Metabolizmu Kostnego Katedry Endokrynologii UM w Łodzi
Przewodnicząca Sekcji Chorób Metabolicznych Kości
Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego
Galeria