Szanowni Państwo,

Wydłużanie długości życia zarówno kobiet, jak i mężczyzn sprzyja rozwojowi chorób cywilizacyjnych, w tym osteoporozy. Jest ona chorobą społeczną dotykającą populacji ludzi starszych, narażonych na upadki i zwiększone ryzyko złamań. Skutki społeczne są poważne i wiążą się ze zwiększoną ilością hospitalizacji zwłaszcza po złamaniu biodra, zwiększoną śmiertelnością oraz dużymi kosztami opieki nad pacjentami. Mimo, iż sytuacja w Polsce jest porównywalna z innymi krajami europejskimi wciąż staramy się nagłośnić najważniejsze problemy związane z tą chorobą w naszym kraju.

Ze względu na nowe odkrycia, zarówno doświadczenia, jak i wiedza na temat diagnostyki, leczenia, postępowania w osteoporozie wymaga ciągłej weryfikacji. W październiku 2012 r. w Minneapolis w USA odbyła się coroczna konferencja zorganizowana przez The American Society for Bone and Mineral Research, która nakreśla nowe trendy badań doświadczalnych i klinicznych. W tym roku szczególną uwagę poświęcono następującym kierunkom badań:

  1. Epidemiologia osteoporozy
  2. Wyniki badań klinicznych
  3. Osteoporoza u mężczyzn
  4. Witamina D i wapń
  5. Nowe markery obrotu kostnego
  6. Bezpieczeństwo leków – nowe preparaty
  7. Osteoporoza posteroidowa
  8. Biologia kości – obrazowanie, kompozycja i biomechanika

Obecność na zjeździe zaowocowała inicjatywą zorganizowania w Łodzi w dniach 25-26 stycznia 2013r., pod patronatem JM Rektora prof. dr hab. med. Pawła Górskiego, 2-dniowego spotkanie pod tytułem Echa ASBMR 2012. Spotkanie zorganizowane przez Zakład Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego, Katedry Endokrynologii składało się w 2 części. Pierwszego dnia na spotkaniu z udziałem grupy ekspertów w osobach: prof. Roman Lorenc – Warszawa; prof. Edward Czerwiński – Kraków; prof. Wojciech Pluskiewicz – Zabrze; prof. Marek Bolanowski – Wrocław; prof. Edward Franek – Warszawa; doc. Prof. Krystyna Księżopolska – Warszawa; prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska – Warszawa; dr hab. med. Jerzy Przedlacki – Warszawa; Bogna Drozdzowska – Zabrze; doc. Piotr Leszczyński – Poznań; dr med. Waldemar Misiorowski – Warszawa; dr med. Maria Rell-Bakalarska – Warszawa; dr med. Andrzej Sawicki – Warszawa prof. Ewa Sewerynek – Łódź; Prof. Witold Tłustochowicz – Warszawa; Prof. Piotr Głuszko – Warszawa; Prof. Wojciech Marczyński – Warszawa, odbyło się spotkanie dyskusyjne. Na spotkaniu zabrakło śp. prof. Wandy Horst-Sikorskiej z Poznania, która wskutek tragicznego wypadku zmarła w czasie wakacji w Tajlandii w dniu 11.01.2013r.

W dniu 26 stycznia odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa dla ograniczonej liczby 120 lekarzy zajmujących zaburzeniami kostnymi. W szkoleniu udział wzięli specjaliści z zakresu chorób wewnętrznych, endokrynologii, reumatologii, ortopedii, medycyny rodzinnej, ginekologii, pediatrii czy fizjoterapii.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, iż zorganizowana w Łodzi konferencja Echa ASBMR, stanie się cykliczną formą wymiany doświadczeń i wiedzy.

Spotkanie ekspertów i konferencję zorganizowano przy wsparciu firmy Amgen Biotechnologia.

Dziękuję uczestnikom tegorocznego spotkania a osoby zainteresowane zapraszam za rok

Prof. dr hab. med. Ewa Sewerynek
Kierownik Zakładu Zaburzeń Endokrynnych
i Metabolizmu Kostnego UM w Łodzi
Galeria